Automatizované výrobné linky

Automatizované výrobné linky - náplňou našej spoločnosti je osadzovanie DPS - dosiek plošných spojov SMD, axiálovými a klasickými súčiastkami. Technologický proces výroby prebieha na moderných plne automatizovaných SMD a axiálových linkách a tiež na linke pájaciej vlny Vitronics Soltec, ktoré zabezpečujú maximálnu flexibilitu a garantujú kvalitu našich výrobkov k spokojnosti zákazníka.

Diagnostické optické a funkčné testy

Optické a funkčné testy dosiek plošných spojov - naše výrobky prechádzajú optickým testom na zariadeniach Omron a funkčným testom na zariadeniach Seica. Optický test porovnáva odleptaný plošný spoj s optickými dátami a obsluhe zobrazí miesta na plošnom spoji, ktoré sa s optickými dátami nezhodujú. Diagnostické funkčné testovanie sa vykonáva kontaktom na testované body, čím sa otestuje celá doska súčasne. Kombináciou optického a funkčného testu dosiek sa chybnosť odovzdaných výrobkov na trh a teda zákazníkovi blíži k nule.

Výrobný sektor manuálnej montáže

Výrobný sektor a kontrola - manuálna montáž mikrospínačov pre automobilový priemysel, bielu techniku s výstupno vizuálnou kontrolou. V našom výrobnom sektore sa zaoberáme manuálnou montážou za použitia potrebných strojných zariadení (laminátor, reed a iné) s výstupnou - finálnou kontrolou. Naša spoločnosť zamestnáva 130 kvalifikovaných pracovníkov, ktorý sú odborne zaškolený do pracovného procesu na výkon práce s najnovšími technológiami.